1. Informacje o administratorze strony
Centrum Kultury Książ Wlkp.
ul. Zakrzewska 15
63-130 Książ Wielkopolski
tel.: 61-28-22-616
e-mail: dyrektor@ck-ksiazwlkp.pl
2. Korzystając ze strony Biuletynu Informacji Publicznej, użytkownik akceptuje poniższe warunki polityki prywatności.
3. Centrum Kultury w Książu Wielkopolskim zapewnia, iż dokłada należytej staranności, aby przetwarzane dane były zgodne z krajowymi i Europejskimi przepisami prawa.
4. Pliki cookies są wykorzystywane m.in. w celu:
1. Dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika.
2. Prawidłowego wyświetlana strony internetowej na różnych urządzenia (min. laptop, komputer PC, smartfon, itp.)
3. Zapewnienie bezpieczeństwa przechowywanych danych.
5. Podczas korzystania z serwisu Biuletynu Informacji Publicznej zbierane mogą być również dane dotyczące wizyty, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Są to dane statystyczne, które nie są wykorzystywane do profilowania użytkownika.
6. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników.
7. Strona Biuletynu Informacji Publicznej zawiera również odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.
8. Jeżeli uważasz, że sposób wykorzystywania plików cookies narusza twoją prywatność, w każdej chwili możesz wyłączyć ich gromadzenie w ustawieniach przeglądarki lub za pomocą trybu incognito.
9. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.
10. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.
11. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2012 poz. 1445)

 Klauzula informacyjna

Administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury Książ Wlkp. ul. Zakrzewska 15 63-130 Książ Wlkp., kontakt do inspektora ochrony danych osobowych e-mail  biuro@msvs.com.pl .

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji wydarzenia.

Podanie danych uczestnika jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w wydarzeniu, które jest realizowane jako zadanie publiczne Placówki, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

W trakcie wydarzenia będą wykonywane zdjęcia i nagrania wideo oraz  publikowane na oficjalnej stronie internetowej Placówki, witrynach w siedzibie Placówki, w prasie, telewizji i ich portalach.

Wizerunek będzie nieodpłatne rozpowszechniany na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 2) prawa autorskiego w związku z prowadzeniem relacji z imprezy masowej (publicznej). Dane osobowe będą przetwarzane przez czas prowadzenia promocji w/w wydarzenia na oficjalnej stronie internetowej Placówki oraz przez czas trwania wydarzenia.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych jest Mariusz Stasiak vel Stasek biuro@msvs.com.pl

Skip to content